Wiks historia

Wiks slott är Mellansveriges bäst bevarade medeltidsborg, uppförd under senare delen av 1400-talet. Wiks anor går däremot ytterligare minst 200 år tillbaka i tiden.

Massiva murar och vallgravar gjorde borgen ointaglig. Slottet var på Wiks slott i historisk tidmedeltiden ett av de starkaste fästena i Mälardalen, något som man kan förstå än idag när man sitter innanför de metertjocka murarna, kanske framför en sprakande brasa.

Från släktgods till folkhögskola

Slottet har genomgått flera restaureringar. Det har gått i arv från släkt till släkt och inte förrän 1912 såldes det för första gången. Bankiren Alfred Berg köpte slottet med tillhörande byggnader och park detta år. Berg fyllde slottet och Stenhuset med vapensamlingar och konst. Hans intresse för slottet tog sig många uttryck, exempelvis lät han 1917 bygga den stora röda ekonomibyggnaden, ritad av Ivar Tengbom. Tengbomska huset används nu av eleverna på konstlinjen på Wiks folkhögskola.

Efter Bergs död 1920 var slottet till salu. Redaktör C. S. Dahlin blev nästa ägare, men bara i ett år. 1923 lät han Uppsala läns landsting köpa Wiks slott för en betydligt lägre summa än han själv betalat. Han ville på så sätt gynna Sveriges ungdom. I landstingets ägo blev slottet folkhögskola 1926.

Modernt konferenscentrum i historisk miljö

Gustav Vasa belägrade en gång i tiden Wiks slott i över ett år utan att lyckas komma innanför murarna. Idag står emellertid Wiks portar öppna för besökare. Konferenser, kurser, konserter och mycket annat arrangeras i denna historiska omgivning.

Wiks slotts ursprungliga utseende

Slottets ursprungliga utseende. Rekonstruktion av Bengt Thordeman 1924.