Achairisachairisachair

I Wiks naturpark står skulpturen Achairisachairisachair av konstnären Alicja Kwade. Konstverket är unikt för platsen och vill utmana vårt sätt att tänka om natur och kultur.

Achairisachairisachair står längs en av promenadslingorna i parken och är en nästan två meter hög skulptur i brons som föreställer ett avhugget träd med en stol halvt utformad ur stammen.

Konstnären Alicja Kwade är född i Polen, bor i Berlin och ställer ut i hela världen. Hon jobbar ofta utomhus med skulpturer och installationer. Achairisachairisachair är Alicja Kwades första offentliga verk i Sverige, och det första permanenta konstverket på Wikområdet.

Region Uppsala satsar på permanent konst på Wik (regionuppsala.se)

Konst i Wikparken