Region Uppsala satsar på permanent konst på Wik

2023-09-21 Pressmeddelande

På söndag 24 september under Wiks slotts skördemarknad invigs konstverket Achairisachairisachair av den Berlin-baserade konstnären Alicja Kwade. Det är konstnärens första offentliga uppdrag i Sverige och det första permanenta konstverket i Wikparken.

Wikområdet är en mötesplats för natur och kultur, och i Region Uppsalas kulturplan lyfts en prioritering att området också ska utvecklas som plats för samtidskonst. Det permanenta konstverket på Lundaängen är ett sätt att förverkliga det uppdraget. Flera tillfälliga konstprojekt har genomförts under året i samband med 100-årsjubileet av Region Uppsalas verksamhet på Wik. Tillsammans lägger de grunden för framtida tillfälliga konstupplevelser och fasta konstverk på området i uppdraget att levnadsgöra området.

Alicja Kwade är flitigt anlitad internationellt och konstnären har gjort sig känd genom rumsliga utomhusgestaltningar. I sitt uppdrag på Lundaängen på Wik har hon låtit installera den platsspecifika bronsskulpturen Achairisachairisachair, som uppmuntrar besökare att upptäcka naturen på ett nytt sätt.

Invigningen sker under Wiks skördemarknad 24 september, med start klockan 12 utanför entrén till Stenhuset. Gemensam promenad till Lundaängen och platsen för konstverket, där tal och samtal sker. Promenaden tar ungefär 15 minuter och stigen är tillgänglighetsanpassad. Invigningen är gratis, öppen för alla och ingen föranmälan krävs.

Kontakt

Wanja Eriksson Projektledare offentlig konst, Region Uppsala wanja.eriksson(a)regionuppsala.se Tel 018-617 41 52

Bilder

Porträtt på Alicja Kwade

Porträtt på Alicja Kwade

Ladda ner bild