Regionalt trafikförsörjnings-program

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken i Uppsala län. Programmet beskriver hur kollektivtrafiken ska utvecklas och vilka satsningar som ska vara i fokus cirka 15 år framöver.

Trafikförsörjningsprogrammet fungerar som vägledande planeringsunderlag för kommunerna och andra aktörer i regionen. Innehållet bygger på dialog med berörda kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenörer och intresseorganisationer.

Långsiktiga mål

Programmet beskriver de långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i länet ska arbeta mot tillsammans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör buss och tåg. Uppsala läns tredje trafikförsörjningsprogram antogs av landstingsfullmäktige september 2020.

Om trafikförsörjning på Samverkanswebben

Kontakt

My Larsson

Enhetschef Långsiktig planering

Hitta på sidan