Fler och växande företag

Region Uppsala bidrar till fler och växande företag till Uppsala län genom olika projekt och stöd till företagsfrämjande organisationer.

Ett gynnsamt företagsklimat är viktigt för att få fler och växande företag till en region. Nyföretagandet i Uppsala län växer, samtidigt som befintliga företag kan utvecklas tack vare bra samhällsservice, välutbildad arbetskraft och närhet till viktiga marknader i Stockholm-Mälarregionen.

Företagsfrämjande organisationer