Internationalisering

För att öka tillväxten i Uppsala län stödjer Region Uppsala ökad internationalisering av det uppländska näringslivet.

Företag som lyckats vidga sin marknad och handlar internationellt är i allmänhet mer lönsamma än de som enbart agerar lokalt. För att öka tillväxten i Uppsala län stödjer Region Uppsala ökad internationalisering av det uppländska näringslivet.

Med internationalisering menar vi här export, import och olika typer av utvecklingssamarbeten med företag och organisationer utanför Sveriges gränser.

Regional exportsamverkan

Under våren 2018 lanserade Region Uppsala och Almi Regional Exportsamverkan (RES, som syftar till att hjälpa företagen att snabbt få rätt stöd i rätt tid. Ett team av främjarorganisationer i Uppsala arbetar gemensamt för att samordna tjänsterna för internationalisering och erbjuda företagen en väg in till all den konkreta hjälp som finns att få för företagen.

Genom samarbetet ska det bli enklare för länets företag att ta del av kompetens och möjligheter som erbjuds kopplat till internationalisering – en stor satsning för ett företag. Dessutom kommer det bli tydligare för företagen vilken hjälp som erbjuds.

Uppdrag till Tillväxtverket

Bakgrunden är att regeringen har givit Tillväxtverket i uppdrag att upprätta RES i samtliga län. Region Uppsala är uppdragsansvarig i Uppsala län där det operativa arbetet ligger på Almi i nära samverkan med Uppsala Innovation Centre, Connect, Business Sweden, Enterprise Europe Network, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Handelskammaren och Region Uppsala.

Samlat stöd för dig som driver företag i Uppsala län

Kontakt

Om du har behov av stöd i internationaliseringen av ditt bolag, kan du kontakta Linus Andersson på Almi Uppsala, som blir din första kontakt och vägen in till all den hjälp som finns att få. Tjänsterna är gratis.

E-post: linus.andersson@almi.se

Telefon: 072-454 65 69

Erik Asplund

Näringslivsstrateg