Frisktandvård kan minska risken för karies och höga kostnader

Ett tandläkarbesök är för många förenat med ångest och kan i värsta fall vara riktigt kostsamt. För att minimera risken för obehagliga överraskningar har Folktandvården sedan länge erbjudit Frisktandvård – ett avtal som tecknats av nära var femte vuxen i länet. I en artikel berättar Frisktandvårdschefen Mikael Leijon mer om detta.

Personal och patient i samtal.

Det var år 2005 som Folktandvårdens patienter i Uppsala län fick möjlighet att ansluta sig till Frisktandvård. I dag har cirka 800 000 personer i Sverige valt att teckna Frisktandvårdsavtal. Omkring 43 procent av alla vuxna som går hos Folktandvården i Uppsala har Frisktandvård. En av dem är Maria Holmlund.

— Jag har aldrig haft problem med tänderna, men efter att jag sommaren 2008 fick en infektion i en visdomstand och fick söka akut valde jag att teckna Frisktandvårdsavtal. På så sätt får jag kallelser till regelbundna kontroller, får hjälp att hålla koll så allt ser bra ut och kan undvika obehagliga överraskningar. Att ha en månadskostnad och säkerheten i att upptäcka problem i tid är betydligt bättre än att betala en klumpsumma vid akutbesök när problemet blivit påtagligt, säger Maria Holmlund.

Bakgrunden till Frisktandvården är att en stor andel patienter som gick från avgiftsfri (barntandvård) till avgiftsbelagd tandvård tappade kontakten med tandvården. 

— Folktandvården såg att väldigt många patienter slutade att gå till tandvården när de skulle börja betala för sig och det tog många år innan de kom tillbaka, säger Mikael Leijon, Frisktandvårdschef på Folktandvården i Uppsala län.
— När patienterna väl kom tillbaka till oss, efter 6–7 år, så hade de ganska stora skador eftersom de inte hade besökt tandvården – och då blev det i stället dyrt och besvärligt.

folktandvården för alla.jpg
Nära var femte vuxen i Uppsala län har valt att teckna Frisktandvårdsavtal. Med Frisktandvård får patienter hjälp att budgetera och behålla en kontinuerlig kontakt med sin tandvård.

Det var tydligt att den stadiga kontakten med tandläkaren behövde förbättras. Frisktandvården togs fram som ett nationellt verktyg för Folktandvården att hjälpa sina patienter över landet att budgetera och behålla en kontinuerlig kontakt med sin tandvård. 

— Att betala per besök kan leda till att man skjuter på det, eller prioriterar annat. Med Frisktandvård betalar man i förskott och då är motivationen större. Dessutom så ingår all förebyggande vård, vilket håller individen friskare längre. Vetenskap* visar att risken för karies är väsentligt mindre för de som har Frisktandvårdsavtal eftersom de fortsätter med regelbundna tandläkarbesök och förebyggande vård, säger Mikael Leijon.

I dag väljer omkring en fjärdedel av Folktandvårdens blivande 24-åringar att teckna ett frisktandvårdsavtal när den fria tandvården upp till 23 år upphör för dem. Andelen avtalstecknare ökar stadigt i den åldersgruppen efter en tillfällig dipp under några år. Avtalet skickas ut via SMS till alla som fyller 24 år.

20800102-woman-brushing-cleaning-teeth.jpgEn fjärdedel av de nyblivna 24-åringarna tecknar frisktandvårdsavtal när den fria tandvården upphör för dem. De flesta tecknar via SMS som skickas ut från Folktandvården.

— Om jag inte var ansluten till Frisktandvården skulle jag inte gå till tandläkaren lika regelbundet då jag inte haft problem med tänderna tidigare. Jag skulle istället gå när skadan redan skett och då behöva söka akut. Med Frisktandvård har jag en säkerhet i att hela tiden få uppföljande kontroller och behöver inte oroa mig, menar Maria Holmlund. 

En av de främsta anledningarna till att en del väljer bort tandläkaren är en fråga om ekonomi, berättar Mikael Leijon.

— Genom att betala en mindre summa varje månad blir kostnaden inte lika kännbar och du slipper oväntade utgifter. Folktandvården använder ett riskbedömningsprogram för alla sina patienter. Det innebär att man blir kallad så ofta det behövs. Det kan också vara en av många anledningar till att avtalspatienter har en mer positiv inställning till tandläkaren.

------------------------------------------------------------------------------------------
Ovan artikel publicerades första gången i UNT december 2021.

* A New Payment Model in Swedish Dental Care 2015, Andrén Andås, Charlotte
* Twelve years with a capitation payment system in Swedish dental care: longitudinal development of oral health 2021, Andrén Andås, Charlotte