Folktandvårdens ledningskontor

Folktandvårdens ledningskontor är beläget i centrala Uppsala. Här finns tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm och förvaltningens stödfunktioner så som ekonomi, it, hr, utveckling, chefstandläkare, kommunikation, drift och försörjning, administration och registratur.

Kontakta oss på kansliet.folktandvarden@lul.se

Adress: Kungsgatan 62

Postadress: 751 85 Uppsala

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

Vi skriver inte ut e-postadresser för att skydda oss mot skräppost.

E-post direkt: förnamn.efternamn följt av ändelsen @regionuppsala.se

Alla telefonnummer går automatiskt till mobiltelefon.

Gunilla Swanholm

Tandvårdsdirektör

Telefon: 018-611 65 67

Katarina Wadstein

Chef för avdelning för Hälsa, Kvalitet och Utveckling

Telefon: 018-617 16 81

Anna-Cari Lindh

Cheftandläkare

Telefon: 018-611 03 15

Linda Alexandersson

Kommunikationschef, pressansvarig och webbredaktör

Telefon: 018-611 61 36

Erik Jonasson

Ekonomichef

Telefon: 018-611 61 70

Yvonne Andersson

Drift- och försörjningsansvarig

Telefon: 018-611 65 85

Cecilia Bernström

HR chef

Telefon: 018-611 61 93

Alexander Noom

It chef

Telefon: 018-611 61 74

Annika Holmström

Administrativ samordnare/Registrator

Telefon: 018-611 61 95