Folktandvårdens ledningskontor

Folktandvårdens ledningskontor är beläget i centrala Uppsala. Här finns tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm och förvaltningens stödfunktioner så som ekonomi, it, hr, utveckling, chefstandläkare, kommunikation, drift och försörjning, administration och registratur.

Kontakta Folktandvården på kansliet.folktandvarden@regionuppsala.se
Tänk på att du inte får skicka känsliga uppgifter gällande hälsotillstånd eller personuppgifter. För en säker kommunikation hänvisar vi till 1177.se/loggain (välj klinik).

Adress: Kungsgatan 62

Postadress: 751 85 Uppsala

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

Vi skriver inte ut e-postadresser för att skydda oss mot skräppost.

E-post direkt: förnamn.efternamn följt av @regionuppsala.se

Alla telefonnummer går automatiskt till mobiltelefon.

Gunilla Swanholm

Tandvårdsdirektör

Telefon: 018-611 65 67

Katarina Wadstein

Chef för avdelning för Hälsa, Kvalitet och Utveckling

Telefon: 018-617 16 81

Anna-Cari Lindh

Cheftandläkare

Telefon: 018-611 03 15

Linda Alexandersson

Kommunikationschef, pressansvarig och webbredaktör

Telefon: 018-611 61 36

Erik Jonasson

Ekonomichef

Telefon: 018-611 61 70

Frida Hedberg

Säkerhets- och lokalansvarig

Telefon: 018-617 59 58

Susanne Tidlund-Niang

HR chef

Alexander Noom

IT-chef

Telefon: 018-611 61 74

Annika Holmström

Administrativ samordnare/Registrator

Telefon: 018-611 61 95