GDPR - så behandlar vi dina personuppgifter

All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter omfattar exempelvis insamling, registrering, spridning, bearbetning och gallring av uppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Region Uppsala (regionstyrelsen), organisationsnummer 232100-0024, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Läs mer om behandling av personuppgifter på regionuppsala.se

Mer information om personuppgiftsbehandling

Dataskydd och dataskyddsförordning (imy.se).

Behandling av personuppgifter i vården (1177.se).

Så skyddas och hanteras dina uppgifter i e-tjänsterna (1177.se).

Kontakt

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till Region Uppsalas dataskyddsombud:

Adress: Dataskyddsombudet, Region Uppsala, Box 602, 751 25, Uppsala
Telefon: 018-611 00 00
E-post: dataskyddsombud@regionuppsala.se