Är Frisktandvård en tandvårdsförsäkring?

Frisktandvård, tandvårdsförsäkring och tandförsäkring? På den här sidan reder vi ut begreppen.

Frisktandvård, endast hos Folktandvården

Frisktandvård är ingen försäkring, utan ett avtal om vård mellan dig och Folktandvården. Du försäkrar inte dina tänder hos oss, men du försäkrar dig om att du kommer att få en god och regelbunden tandvård så länge avtalet gäller. Det är också ett samarbete mellan dig och oss utifrån de råd vi ger dig i din individuella munhälsoplan. Folktandvården är de enda som erbjuder Frisktandvård och en av få vårdgivare i Sverige som erbjuder avtal om abonnemangstandvård.

Hur skiljer sig en försäkring från Frisktandvård?

En försäkring är ett avtal mellan dig och ett försäkringsbolag. Du betalar en avgift, en så kallad premie, och försäkringsbolaget ger dig i och med det ett ekonomiskt skydd för olika skador som kan inträffa. När du har fått en utgift som din försäkring omfattar så kan du ansöka om ersättning hos ditt försäkringsbolag, som betalar utgiften i ditt ställe. Det finns ett fåtal tandvårdsförsäkringar på marknaden som riktar sig till privatpersoner.

Likheterna mellan Frisktandvård och tandförsäkring

Avtalet om Frisktandvård fungerar som en försäkring i den bemärkelsen att du betalar en fast summa varje månad eller årligen för att slippa att riskera dyra utgifter den dagen ett behov av tandvård uppstår. Avtalet ger dig en trygghet om ekonomisk stabilitet, även om du exempelvis skulle behöva akut tandvård med efterföljande behandlingar.

Målet med Frisktandvård är god munhälsa länge

Folktandvården arbetar hälsofrämjande och strävar alltid mot samma mål: att säkerställa din goda munhälsa livet ut. Vi finns till både för att hjälpa dig som är frisk att förbli frisk, och för att hjälpa dig som är sjuk att bli friskare. När du tecknar ett avtal om Frisktandvård ingår nästan allt, behandlingar, akuttandvård och mycket mer. Dessutom får du en egen munhälsoplan och vägledning kring vad du själv kan göra.