Så här arbetar vi med hygien på våra kliniker

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och omsorg samt de nationella riktlinjerna för vårdhygien inom svensk tandvård. All vår tandvårdspersonal är utbildad och har kunskaper i hur vi ska följa våra kvalitetssäkrade basala hygienrutiner.

Folktandvården har kvalitetssäkrade hygienrutiner

Det innebär att vi vid patientnära arbete alltid rengör och desinficerar våra händer. Vid tandvårdsbehandlingar använder vi skyddsmaterial för engångsbruk så som plasthandskar, skyddsförkläde och munskydd kompletterat med visir.

Alla de instrument som används och dukas fram vid en behandling tas direkt från behandlingsrummet till vår sterila avdelning. Här rengörs instrumenten i validerade diskdesinfektörer och/eller i särskilda maskiner som steriliserar instrumenten. Dagliga funktionskontroller utförs för att säkerställa funktionalitet i rengöringsprocesserna.

Mellan varje patientbesök desinficeras alla ytor i behandlingsrummet och behandlingsstolen med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. Vi har även denna rutin vid öppning och stängning så att behandlingsrummet desinficeras en extra gång.

Våra arbetskläder tvättas på auktoriserat tvätteri där rengöringsprocesser följs. All tandvårdspersonal byter kläder dagligen eller omgående vid synbara fläckar.

Läs gärna mer om våra hygienrutiner i skriften Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård. Projektledare och en av författarna till skriften är Yvonne Andersson, drift- och försörjningsansvarig vid Folktandvården i Uppsala län.