Priser och betalsätt hos Folktandvården

Du behandlas utifrån din munhälsa och dina behov. Du ska känna dig trygg med vår prissättning och den information du får. Den 15 januari varje år revideras Folktandvårdens prislista.

Receptionist hjälper kvinnlig kund

Vi tar ut en kostnad om du inte kommer

Om du inte kan komma på ditt besök ber vi dig kontakta kliniken och ändra tid senast 24 timmar innan. Senare återbud än 24 timmar innan eller uteblivna besök debiteras enligt gällande prislista.

Kostnad för uteblivet besök eller sent återbud för vuxna från 18 år är 530 kronor vid allmäntandvård och 630 kronor vid specialisttandvård.

Kostnad för uteblivet besök eller sent återbud för barn och ungdomar 3-18 år är 230 kronor. Vid fakturering tillkommer en avgift på 70 kronor. Region Uppsala samarbetar med Visma gällande obetalda fakturor.

Vad kostar en undersökning?

Tandvården är avgiftsfri för alla upp till och med 23 års ålder. Från och med den 1 januari det år du fyller 24 år börjar du betala din tandvård själv.

Priset på vad du betalar för din undersökning är beroende på din munhälsa och vilken omfattning som krävs vid undersökningen. Hos oss kostar en basundersökning normalt mellan 1 005 och 1 525 kronor hos tandhygienist eller tandläkare. Om du har ett tillgängligt ATB (300 eller 600 kr) dras det av vid betalning. Hos tandpriskollen kan du jämföra priser på vanlig tandvård i den stad du bor.

Baserat på dina behov och vad undersökningen visar, kan andra åtgärder tillkomma. Till exempel fler röntgenbilder, mer omfattande förebyggande åtgärder eller noggrannare undersökning av ett specifikt problem.

Skötselråd kan kosta

Även utökad information och individuella skötselråd beläggs med avgift. Det är därför svårt att på förhand ange exakt vad ditt besök kommer att kosta. Kompletterande åtgärder sker i samråd mellan dig och behandlaren.

Kostnad akuttandvård

Under helger tillkommer ett kostnadspåslag med 50 procent när du söker akut hjälp på akutkliniken för undersökning och/behandling av dina tänder.

Bidrag och stöd för tandvård

Priserna anges utan det allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Det är ett årligt bidrag på 300 eller 600 kronor, beroende på ålder från Försäkringskassan. Du behöver inte tänka på vilket bidrag du har använt, det sköts automatiskt av oss.

Läs mer om Allmänt Tandvårdsstöd.

För dig som behöver omvårdnad finns Region Uppsalas tandvårdsstöd. Det kräver ett intyg från läkare eller kommunen och berättigar dig till tandvård till patientavgift enligt hälso- och sjukvårdens avgiftsregler.

Läs mer om Region Uppsalas tandvårdsstöd på 1177.se.

Särskilt tandvårdsstöd ges till den med sjukdomar eller funktionsnedsättning som ökar risken för en sämre munhälsa, till exempel sjukdomar som ger muntorrhet. Tandläkare eller tandhygienist bedömer om du har rätt till bidraget.

Läs mer om Särskilt Tandvårdsstöd här.

Om den totala kostnaden under en 12-månaders period överstiger 3000 kronor går det in under högkostnadsskyddet. Du som patient betalar då bara halva kostnaden av det arbete som utförs däröver.

Läs mer om högkostnadsskyddet här.

Frisktandvård - tandvård till fast pris

Folktandvården är unika med Frisktandvård, tandvård till fast pris, där du utifrån din tandhälsa betalar en avgift varje månad. Du blir kallad till oss regelbundet och de flesta åtgärder, såsom akutbesök och rotfyllning, ingår.

Region Uppsala samarbetar med Visma gällande obetalade avgifter och fakturor.

Betala med Swish

På sju av Folktandvårdens kliniker kan du betala med Swish efter avslutat besök. Swish gäller på klinikerna i Enköping, Knivsta, Almunge, Liljeforstorg, Vretgränd Allmäntandvård, Stationen och Seminariet Allmäntandvård.

Dela upp betalningen?

Tandkontot hos Resurs Bank är en smart lösning för dig som önskar att delbetala din tandvård.

Du slipper betala tandläkarbesöket direkt och får istället fakturan månaden efter. Välj då om du vill betala hela beloppet eller om du vill betala en fast månadskostnad till behandlingen är betald.

Läs mer om Tandkontot hos Resurs Bank.