Priser och betalsätt

Du behandlas utifrån din munhälsa och dina behov. Du ska känna dig trygg med vår prissättning och den information du får.

Prislista allmäntandvård

Prislista specialisttandvård

Den 15 januari varje år revideras Folktandvårdens prislista. Folktandvården i Uppsala län följer i stort sett den statligt fastställda referensprislistan för allmäntandvården, med undantag för 33 reparativa åtgärder som följer medelpriset hos övriga 21 regioner inom Folktandvården Sverige.

Vad kostar en undersökning?

Hos oss kostar en basundersökning mellan 895 och 1310 kronor hos tandhygienist eller tandläkare, beroende på din munhälsa, behov och omfattning av undersökningen. Baserat på dina behov och vad undersökningen visar, kan andra åtgärder tillkomma. Till exempel fler röntgenbilder, mer omfattande förebyggande åtgärder eller noggrannare undersökning av ett specifikt problem.

Skötselråd kan kosta

Även utökad information och individuella skötselråd beläggs med avgift. Det är därför svårt att på förhand ange exakt vad ditt besök kommer att kosta. Kompletterande åtgärder sker i samråd mellan dig och behandlaren.

Boka av om du inte kan komma

Om du inte kan komma på ditt besök ber vi dig kontakta kliniken och ändra tid senast 24 timmar innan. Senare återbud än 24 timmar innan eller uteblivna besök debiteras enligt gällande prislista.

Kostnad akuttandvård

Under helger tillkommer ett kostnadspåslag med 50 procent när du söker akut hjälp på akutkliniken för undersökning och/behandling av dina tänder.

Bidrag och stöd för tandvård

Priserna anges utan det allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Det är ett årligt bidrag på 300 eller 600 kronor, beroende på ålder från Försäkringskassan. Du behöver inte tänka på vilket bidrag du har använt, det sköts automatiskt av oss.
Läs mer om Allmänt Tandvårdsstöd

För dig som behöver omvårdnad finns Region Uppsalas tandvårdsstöd. Det kräver ett intyg från läkare eller kommunen och berättigar dig till tandvård till patientavgift enligt hälso- och sjukvårdens avgiftsregler. 
Läs mer om Region Uppsalas tandvårdsstöd på 1177.se 

Särskilt tandvårdsstöd ges till den med sjukdomar eller funktionsnedsättning som ökar risken för en sämre munhälsa, till exempel sjukdomar som ger muntorrhet. Tandläkare eller tandhygienist bedömer om du har rätt till bidraget.
Läs mer om Särskilt Tandvårdsstöd här

Om den totala kostnaden under en 12-månaders period överstiger 3000 kronor går det in under högkostnadsskyddet. Du som patient betalar då bara halva kostnaden av det arbete som utförs däröver.
Läs mer om högkostnadsskyddet här

Frisktandvård - tandvård till fast pris

Folktandvården är unika med Frisktandvård, tandvård till fast pris, där du utifrån din tandhälsa betalar en avgift varje månad. Du blir kallad till oss regelbundet och de flesta åtgärder, såsom akutbesök och rotfyllning, ingår.

Region Uppsala samarbetar med Visma gällande obetalade avgifter och fakturor.

Dela upp betalningen?

Tandläkarkontot hos Resurs Bank är en smart lösning för dig som önskar att delbetala din tandvård. Du slipper betala tandläkarbesöket direkt och får istället fakturan månaden efter. Välj då om du vill betala hela beloppet eller om du vill betala en fast månadskostnad till behandlingen är betald.
Läs mer om Tandläkarkontot hos Resurs Bank