Tandvårdsrädsla - vi hjälper dig!

Känner du oro eller rädsla inför ditt tandvårdsbesök? Ungefär hälften av alla människor känner oro när de går till tandläkaren. Var femte person av alla vuxna upplever någon form av rädsla och obehag i samband med tandvård.

Vi hjälper dig med din tandvårdsrädsla!

Tandvårdsrädsla hos vuxna är mycket vanligt. Vi har lång erfarenhet av att ta hand om patienter som känner obehag, oro och ångest inför sitt tandläkarbesök. För oss är det viktigt att du känner dig trygg hos oss. Besöket kan kännas bättre om du säger till oss inför ditt besök. Då anpassar vi oss efter ditt behov.

Ungefär hälften av alla människor uppger att de känner obehag och är rädda när de går till tandläkaren.

Folktandvårdens tips till dig med tandvårdsrädsla

  • Berätta för din tandläkare om din rädsla och vad du tycker är jobbigt.
  • Säg gärna till om du önskar att sitta i enskilt rum och inte
    i väntrummet.
  • Regelbundna besök är viktigt, boka därför tider som passar dig bäst så att du kommer iväg till tandvården. Att undvika tandvårdsbesök kan leda till sämre tandhälsa.
  • Be om en paus i behandlingsstolen om du känner att du behöver det.
  • Det kan vara bra att ta med en vän som stöd. Ibland gör rädslan det svårt att ta in information och anvisningar, då kan vännen hjälpa till att lyssna och förklara.

Prata med din tandläkare om du vill få hjälp med din oro vid besök. Du kan kontakta din klinik via telefon eller via 1177.se/logga in.

På 1177 finns mycket information om tandvårdsrädsla att läsa om.

Tandvårdsrädsla – hjälp finns att få

När du har en så stark tandvårdsrädsla att du undviker att gå till tandvården kallas det för tandvårdsfobi. Detta är en av de vanligaste fobierna. 

På Folktandvården i Uppsala län finns en psykolog som enbart behandlar patienter med tandvårdsfobi. På Centrum för medicinsk tandvård i Uppsala finns ett tandvårdsteam och en psykolog som hjälper kraftigt tandvårdsrädda patienter.

  • Samtal och små steg åt gången inleder behandlingen av fobi för tandvård.
  • Varsam behandling och avslappningsträning är de vanligaste sätten att arbeta med rädslan.
  • Vid behov erbjuds andra metoder som lugnande läkemedel och lustgas.

Det finns ett särskilt tandvårdsstöd för vuxna som har tandvårdsfobi. Samtliga besök hos psykolog och viss del av tandbehandlingen sker då till samma avgift och högkostnadsskydd som gäller vid öppen hälso- och sjukvård.

Har du frågor till psykolog om tandvårdsrädsla?

Välkommen att ringa  018–617 04 20 eller 020–86 19 19
Centrum för medicinsk tandvård, Specialisttandvården orofacial
medicin Seminariet i Uppsala.

 

Kontakt