Tandvårdsrädsla - vi hjälper dig!

Känner du oro eller rädsla inför ditt tandvårdsbesök? Ungefär hälften av alla människor känner oro när de går till tandläkaren. Var femte person av alla vuxna upplever någon form av rädsla och obehag i samband med tandvård.

Vi på Folktandvården har lång erfarenhet av att ta hand om patienter som känner obehag, oro och ångest inför tandläkarbesöket. För oss är det viktigt att du känner dig trygg hos oss. Berätta om din rädsla inför ditt besök så anpassar vi behandlingen efter ditt behov.

Folktandvårdens tips till dig med tandvårdsrädsla

  • Berätta för din tandläkare om din rädsla och vad du tycker är jobbigt.
  • Säg gärna till om du önskar att sitta i enskilt rum och inte
    i väntrummet.
  • Regelbundna besök är viktigt, boka därför tider som passar dig bäst så att du kommer iväg till tandvården. Att undvika tandvårdsbesök kan leda till sämre tandhälsa.
  • Be om en paus i behandlingsstolen om du känner att du behöver det.
  • Det kan vara bra att ta med en vän som stöd. Ibland gör rädslan det svårt att ta in information och anvisningar, då kan vännen hjälpa till att lyssna och förklara.

Välkommen att kontakta din närmaste tandvårdsklinik via telefon eller via 1177.se/logga in.

Tandvårdsfobi - Det finns hjälp att få

När du har en så stark tandvårdsrädsla att du undviker att gå till tandvården kallas det för tandvårdsfobi. Detta är en av de vanligaste fobierna. 

 

På Folktandvårdens klinik Centrum för medicinsk tandvård i Region Uppsala finns ett särskilt program för Tandvårdsrädsla. Där får du träffa ett tandvårdsteam och en psykolog som hjälper patienter med tandvårdsfobi.

  • Samtal med psykolog inleder behandlingen.
  • Varsam, stegvis behandling och avslappningsträning är de vanligaste sätten att arbeta med rädslan.
  • Vid behov erbjuds andra metoder som lugnande läkemedel och lustgas.

Det finns ett särskilt tandvårdsstöd för vuxna som har tandvårdsfobi. Samtliga besök hos psykolog och viss del av tandbehandlingen sker då till samma avgift och högkostnadsskydd som gäller vid öppen hälso- och sjukvård.

Vid frågor om tandvårdsrädsla eller tandvårdsfobi

Välkommen att ringa  018–617 04 20 eller 020–86 19 19
Centrum för medicinsk tandvård, Specialisttandvården orofacial
medicin Seminariet i Uppsala.

På 1177 finns mycket information om tandvårdsrädsla att läsa om.