Din tandvård i Uppsala

Folktandvården är en del av Region Uppsala. Med hjälp av Folktandvården tar Region Uppsala ansvar och lever upp till tandvårdslagen genom bland annat rätt till lika tandvård till alla länsinvånare.

Det innebär bland annat att Folktandvården ska:

  • Stödja länsinvånarna till en förbättrad eller fortsatt god munhälsa genom ett effektivt hälsoinriktat arbete.
  • Ge barn, ungdom och vuxna individuellt anpassad vård av hög kvalitet så kostnadseffektivt som möjligt.
  • Vara en resurs för äldre och personer med funktionsnedsättning samt för personer med eftersatt vårdbehov.
  • Ha resurser för vissa odontologiska specialiteter och akut tandvård för länsinvånarnas behov.
  • Tillhandahålla och fördela vården på lika villkor för hela befolkningen oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.
  • Ha dokumenterade rutiner för patientsäkerhet.

Folktandvårdens verksamhet

Folktandvården är en viktig del i samhällets folkhälsoarbete. Vi drivs av en vilja att hjälpa människor och inspirera till en god munhälsa.

Vi arbetar efter fyra värdeord

Hälsofrämjande

Folktandvården har 75 års erfarenhet och historia. Vi är en viktig del av samhällets folkhälsoarbete och arbetar förebyggande för att behålla det friska och minska lagningar. Vi ger kunskap och inspirerar till en fungerande tandvård just för dig.

Nytänkande

Vi vill ligga i framkant och erbjuda det bästa för dig. Därför satsar vi på forskning, modern teknik och arbetssätt som ger dig bäst vård utifrån dina personliga behov. 

Kvalitet

Vi ser att varje patient är unik och ska mötas utifrån sina behov. Vi arbetar utifrån bästa tillgängliga kunskap och utvärderar, följer upp och utvecklar verksamheten systematiskt. Dessutom är vi miljöcertifierade.

För alla

Vi berikar varandra och skapar tillsammans en miljö där både medarbetare och kunder känner sig sedda och respekterade. Att såväl kunder som medarbetare representerar mångfald och bredd gör vårt arbete extra spännande och stimulerande. Vi är HBTQ-certifierade sedan 2012.