Forsknings- och utvecklingsstöd med inriktning mot socialtjänst

Här kan du läsa om enheten FoU Socialtjänst och ta del av informations- och utbildningsmaterial inom området socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård. Du kan även anmäla dig till enhetens evenemang.

Person som sitter framför dator.

Evenemang

Hitta föredrag, seminarier, kurser och andra lärorika möten inom ditt arbetsområde.

Kunskapsbank

Läs våra publikationer, se informationsfilmer och ta hem aktuell kunskap till din verksamhet.

Om oss

På uppdrag av Region Uppsala och länets kommuner stödjer enheten FoU Socialtjänst evidensbaserad verksamhetsutveckling och samverkan som gör skillnad för invånare i behov av vård, stöd och omsorg.

Nyheter

Vad söker du? Hjälp oss att förbättra våra webbsidor.

Besvara en kort enkät