Forsknings- och utvecklingsstöd med inriktning mot socialtjänst

På dessa sidor finns kunskapsstöd, kurser och evenemang för dig som arbetar inom socialtjänsten i kommunerna eller angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län.

Pratbubblor

Utbildning och evenemang

Hitta föredrag, seminarier, kurser och andra lärorika möten inom ditt arbetsområde.

Kunskapsbank

Läs FoU-rapporter, se informationsfilmer och ta hem aktuell kunskap till din verksamhet.

Projekt

Om enheten FoU Socialtjänst

På uppdrag av Region Uppsala och länets kommuner stödjer enheten FoU Socialtjänst evidensbaserad verksamhetsutveckling och samverkan som gör skillnad för invånare i behov av vård, stöd och omsorg.

Nyheter från FoU Socialtjänst

2022-10-04
Yrkesresan ska ge socialtjänsten ett lyft i hela landet. Stora delar av den nationella satsningen är fortfarande under utveckling, men för kommunerna i Uppsala län startar de första kurserna i slutet av oktober.
2022-09-27
Mikaela Baum är ny regional utvecklingsledare för området Barn och unga, FoU Socialtjänst.
2022-09-27
En liten inblick för dig som är nyfiken på pågående och planerade uppdrag inom forsknings- och utvecklingsstödet för kommunernas socialtjänster och angränsande hälso- och sjukvård.