Forsknings- och utvecklingsstöd med inriktning mot socialtjänst

På dessa sidor finns kunskapsstöd, kurser och evenemang för dig som arbetar inom socialtjänsten i kommunerna eller angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län.

Pratbubblor

Utbildning och evenemang

Hitta föredrag, seminarier, kurser och andra lärorika möten inom ditt arbetsområde.

Kunskapsbank

Läs FoU-rapporter, se informationsfilmer och ta hem aktuell kunskap till din verksamhet.

Projekt

Tidsbegränsade projekt pågår inom dessa teman:

Om enheten FoU Socialtjänst

På uppdrag av Region Uppsala och länets kommuner stödjer enheten FoU Socialtjänst evidensbaserad verksamhetsutveckling och samverkan som gör skillnad för invånare i behov av vård, stöd och omsorg.

Nyheter från FoU Socialtjänst

2023-01-18
Under vecka 45 direktsände föreningen Hjärnkoll, med stöd av bland andra FoU Socialtjänst, fyra eftermiddagar med föredrag och samtal om hur vi tillsammans i länet kan skapa en bra och trygg psykiatri. Nu kan du titta i efterhand.
2022-12-21
FoU Socialtjänst, Uppsala kommun och polisen deltog i förra veckan under ett seminarium anordnat av RFMA - Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk. 
2022-12-15
FoU Socialtjänst har kartlagt hur länets kommuner arbetar med individbaserad systematisk uppföljning och vilket stöd de önskar i arbetet. Nu är rapporten klar.