FoU Socialtjänst

För dig som arbetar inom socialtjänsten eller angränsande vård finns en gemensam forsknings- och utvecklingsenhet, FoU Socialtjänst. Här hittar du våra utbildningar och evenemang, kunskapsstöd och information om vad vi gör.

Pratbubblor

Utbildningar och evenemang

Hitta föredrag, seminarier, kurser och webbutbildningar inom ditt arbetsområde.
Hand med skiftnyckel illustration

Kunskapsstöd

Läs FoU-rapporter och hitta andra källor till kunskap som ger stöd i arbetet.

Aktuell information från FoU Socialtjänst

2024-06-14
FoU Socialtjänst är med och planerar årets psykiatrivecka som i Uppsala län arrangeras den 5-8 november. Syftet är att öka kunskapen om psykisk hälsa/ohälsa och diskutera psykiatrins utmaningar och möjligheter.
2024-06-14
Daglig verksamhet stängde ner ned på många håll och besöksförbud infördes på LSS-boenden. Hur var det för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF)?
2024-06-14
När barn bryter mot regler och begår brott finns det många olika sätt att försöka vända utvecklingen. Snart startar arbetsgrupper för att inventera kommunernas förutsättningar och behov av stöd när det gäller socialtjänstens insatser till målgruppen. Vill du vara med?

Vill du hålla dig uppdaterad?

Nyhetsbrev