Forskning och utveckling socialtjänst

För dig som arbetar inom socialtjänsten eller angränsande vård finns en gemensam forsknings- och utvecklingsenhet, FoU Socialtjänst. Här hittar du våra utbildningar och evenemang, kunskapsstöd och information om vad vi gör.

Pratbubblor

Utbildningar och evenemang

Hitta föredrag, seminarier, kurser och webbutbildningar inom ditt arbetsområde.
Hand med skiftnyckel illustration

Kunskapsstöd

Läs FoU-rapporter och hitta andra källor till kunskap som ger stöd i arbetet.

Aktuell information från FoU Socialtjänst

2023-09-05
Erfarenheter från Uppsala län används i en forskningsstudie från Göteborgs universitet. Studien handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras upplevelser av sociala insatser under covid-19-pandemin.
2023-06-18
Efter flera träffar med föredrag, övningar och högt engagemang, står de nya brukarrevisorerna redo för uppdrag inom vård, stöd och omsorg.
2023-06-15
I samarbete med kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård erbjuder vi nu ett utbildningsupplägg och stöd till verksamhetsutveckling för personalgrupper inom primärvård, äldreomsorg och socialtjänst.

Vill du hålla dig uppdaterad? Prenumerera på FoU Socialtjänsts nyhetsbrev.

Prenumerera