Forskning och utveckling socialtjänst

För dig som arbetar inom socialtjänsten eller angränsande vård finns en gemensam forsknings- och utvecklingsenhet, FoU Socialtjänst. Här hittar du våra utbildningar och evenemang, kunskapsstöd och information om vad vi gör.

Pratbubblor

Utbildningar och evenemang

Hitta föredrag, seminarier, kurser och webbutbildningar inom ditt arbetsområde.
Hand med skiftnyckel illustration

Kunskapsstöd

Läs FoU-rapporter och hitta andra källor till kunskap som ger stöd i arbetet.

Aktuell information från FoU Socialtjänst

2023-12-21
Samordnad individuell plan (SIP) är ett verktyg för samverkan, som ska användas när en person behöver vård eller stöd från både region och kommun. I samband med SIP-möten kan du bli tillfrågad om att delta i en enkätundersökning. Dina svar kan påverka utvecklingen av hur vi arbetar med SIP i länet.
2023-12-20
Missade du något under årets Psykiatrivecka? Nu finns en ny chans att ta del av kunskap och erfarenheter kring temat samsjuklighet.
2023-12-14
Många har skulder som växer. När det pågått länge ökar risken för psykisk ohälsa och känslor som maktlöshet. I veckan delade Henrik Levinsson, Lunds universitet, med sig av insikter från sin forskning till länets instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA).

Vill du hålla dig uppdaterad?

Nyhetsbrev