Afasiförbundet

En intresseorganisation för barn, unga och vuxna som har afasi eller språkstörning (DLD) och deras anhöriga.