Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism. Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området.