Autism Sverige

Autism Sverige arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism. Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området.