DHR

En organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR är en förkortning av delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet.