Dyslexiförbundet

Förbundet samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter (dyskalkyli), deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade.