FUB

Arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga är medlemmar.