FUB

Arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) ska kunna leva ett gott liv. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga är medlemmar.