Hjärnkoll

Arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett psykiskt funktionssätt.