Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade (ej medfödda) hjärnskador och deras närstående.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts webbplats