Hörselskadades riksförbund, HRF

Riktar sig till alla som har en hörselnedsättning eller är döv, har tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom. Även anhöriga välkomnas. Förbundet arbetar för "ett hörselsmart samhälle, där hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet".