Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser - IFS, i Uppsala

IFS vänder sig till personer med egna erfarenheter av schizofreni eller andra psykossjukdomar. Föreningen riktar sig också till närstående, personal eller andra intresserade.