Neuro

Arbetar för att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Förbundets webbplats

Webbplats för förbundet Neuro