RBU - Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn med rörelsenedsättning.

I lokalföreningarna anordnas aktiviteter där barn och föräldrar kan träffas.