Riksförbundet för sällsynta diagnoser

En intresseorganisation kring sällsynta diagnoser, i huvudsak syndromdiagnoser som har genetiska orsaker och som leder till funktionsnedsättning.

Med sällsynt diagnos menas ett tillstånd som leder till omfattande funktionsnedsättning och som förekommer hos högst fem personer på 10 000 invånare. Cirka två procent av Sveriges befolkning beräknas ha en sällsynt diagnos.