Riksförbundet för sällsynta diagnoser

En intresseorganisation kring sällsynta diagnoser. I huvudsak diagnoser för syndrom som har genetiska orsaker och som leder till funktionsnedsättning.

Med sällsynt diagnos menas ett tillstånd som leder till omfattande funktionsnedsättning. Cirka två procent av Sveriges befolkning beräknas ha en sällsynt diagnos.