Riksförbundet för sällsynta diagnoser

En intresseorganisation kring sällsynta diagnoser, i huvudsak syndromdiagnoser som har genetiska orsaker och som leder till funktionsnedsättning.

Med sällsynt diagnos menas ett tillstånd som leder till omfattande funktionsnedsättning och som förekommer hos högst 5 personer på 10 000 invånare. Cirka två procent av Sveriges befolkning beräknas ha en sällsynt diagnos.