Schizofreniförbundet

Arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig.

Schizofreniförbundet webbplats