SDR - Sveriges dövas riksförbund

SDR, driver frågor och väcker opinion om våra mänskliga och demokratiska rättigheter. Förbundet arbetar för rätten och möjligheten att använda svenskt teckenspråk.