SPES - Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

Föreningen är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

SPES, som betyder hopp på latin, erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. Här finns en telefonjour som är öppen dagligen. SPES erbjuder träffar och självhjälpsgrupper för efterlevande.