SRF - Synskadades riksförbund

SRF arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv - ett liv utan begränsningar. Bland annat genom individuellt stöd och genom att skapa en gemenskap för medlemmarna.