Stroke - riksförbundet

För dig som fått stroke, är anhörig och andra intresserade. Förbundet arbetar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.