Svenska Downföreningen

Föreningen vill vara ett stöd och en källa till kunskap, gemenskap och positiv energi för personer med Downs syndrom och deras anhöriga. Föreningen arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla och att personer med Downs syndrom ska få full delaktighet och ökad livskvalitet!