Bidragsstiftelsen DHR

Bidragsstiftelsen lämnar bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar. Främst nedsatt rörelseförmåga.

Läs mer på Bidragsstiftelsens webbplats