Bidragsstiftelsen DHR

Bidragsstiftelsen lämnar bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar, främst nedsatt rörelseförmåga.

Läs mer på stiftelsens webbplats om vem som kan söka, och hur du söker bidrag.