Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen lämnar bidrag till "behövande barns eller ungdoms vård och uppfostran. Bidrag lämnas även för deras utbildning vid högskola, universitetet eller liknande. Bidrag kan också ges till forskning i syfte att "förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet".

Läs mer på webbplatsen för Doktor Felix Neubergs stiftelse