Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen lämnar bidrag till "behövande barns eller ungdoms vård och uppfostran och deras utbildning vid högskola, universitetet eller liknande samt forskning vars syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet".

Läs mer på stiftelsens webbplats om vem som kan söka, och hur du söker bidrag.