Gunvor & Josef Anérs stiftelse

"Anérs stiftelse har till uppgift att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande, eller främja vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar."

Läs mer på stiftelsens webbplats om vem som kan söka, och hur du söker bidrag.