Föreningen FVO

Här kan du söka fondmedel exempelvis till tandvård, glasögon, barnens behov, rekreation eller tillfälligt bidrag till löpande utgifter. I vissa fall kan du på grund av hälsoskäl också söka bidrag till rekreation i varmare klimat i Europa.