Föreningen FVO

Här kan du söka fondmedel . Exempelvis till tandvård, glasögon, barnens behov, rekreation eller tillfälligt bidrag till löpande utgifter. I vissa fall kan du på grund av hälsoskäl också söka bidrag till rekreation i varmare klimat i Europa.

Läs mer på FVO:s Webbplats