Hörselskadades riksförbunds sociala fonder

Bidrag ur HRFs fonder kan sökas av "hörselskadade, döva och vuxendöva samt av föräldrar till hörselskadade och döva barn".