Hörselskadades riksförbunds sociala fonder

Bidrag ur HRFs fonder kan sökas av dig som är hörselskadad, döv eller vuxendöv. Bidrag kan även sökas av föräldrar till hörselskadade och döva barn.