Hörselskadades riksförbunds sociala fonder

Bidrag ur HRFs fonder kan sökas av "hörselskadade, döva och vuxendöva samt av föräldrar till hörselskadade och döva barn".

Läs mer på HRF:s webbplats

Webbplats för HRF, om bolag och stiftelser