Hörselskadades riksförbunds sociala fonder

Bidrag ur HRFs fonder kan sökas av "hörselskadade, döva och vuxendöva samt av föräldrar till hörselskadade och döva barn".

Läs mer på HRF:s webbplats om vem som kan söka, och hur du söker bidrag.