Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA

Stiftelsen har till ändamål att lämna hjälp till "behövande synskadade" i Sverige och att stödja forskning om synskador.

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har till huvudsakligt ändamål att lämna hjälp till behövande synskadade i Sverige och att understödja vetenskaplig forskning rörande synskador.

Läs mer på stiftelsens webbplats om vem som kan söka, och hur du söker bidrag.