Lindhés Advokatbyrå AB

Advokatbyrån förvaltar och administrerar 10 stiftelser av olika storlek samt ett antal bolag som är anknutna till dessa.

Läs mer på stiftelsens webbplats om vem som kan söka, och hur du söker bidrag.