Lindhés Advokatbyrå AB

Advokatbyrån förvaltar och administrerar 10 stiftelser av olika storlek samt ett antal bolag som är anknutna till dessa.

Läs mer på Lindhés advokatbyrås webbplats

Webbplats för Lindhés advokatbyrå stiftelseförvaltning