Lindhés Advokatbyrå AB

Advokatbyrån förvaltar och administrerar 10 stiftelser av olika storlek samt ett antal bolag som är anknutna till dessa.