Carlssons stiftelse

Stiftelsen lämnar bidrag till "handikappade barn och ungdomar. Företrädesvis barn med cp, som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle eller utbildning. Bidrag ges även till dessa barns föräldrars rekreation".

Bidrag ges till personer under 25 år och funktionsnedsättningen ska vara av neurologisk karaktär.

Läs mer på stiftelsens webbplats