Carlssons stiftelse

Bidrag ges till personer under 25 år och funktionsnedsättningen ska vara av neurologisk karaktär.

Stiftelsen lämnar bidrag till  barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Företrädesvis barn med cerebral pares (cp). "Som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle eller utbildning". Bidrag ges även till dessa barns föräldrars rekreation.

Läs mer på stiftelsens webbplats