Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond

Stiftelsen "ger bistånd åt svårt handikappade och långvarigt sjuka personer i Sverige".