Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond

Stiftelsen "ger bistånd åt svårt handikappade och långvarigt sjuka personer i Sverige".

Läs mer på stiftelsemedel.se om vem som kan söka, och hur du söker bidrag.