Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne

Stiftelsen delar ut bidrag till personer, som drabbas av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet.

Läs mer på stiftelsens webbplats om vem som kan söka, och hur du söker bidrag.