Stiftelsen Sävstaholm

Barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning kan söka ekonomiskt bidrag från stiftelsen. Även anhöriga, skolor och organisationer med flera kan söka bidrag.

Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Bidrag ges till vetenskaplig forskning som är nyskapande och bedrivs med hög kvalitet samt till mer generaliserbart utvecklingsarbete som kan komma denna grupp till godo.

Läs mer på Stiftelsen Sävstaholms webbplats