Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Lämnar bidrag som främjar vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar med funktionshinder. Alla former av funktionshinder kan komma i fråga för bidrag.

Bidragsgivningen till enskilda personer domineras av bidrag till rekreations- och rehabiliteringsresor. Ekonomisk hjälp kan också ges för anskaffning av utrustning och hjälpmedel.

Organisationer som riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan få stöd. I första hand till rekreations- och lägervistelser.

Stöd till forskning och utvecklingsarbete ges till projekt som ger ökade kunskaper inom områden som rör barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning. Projekt med tillämpad inriktning välkomnas.

Läs mer på stiftelsens webbplats