Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Lämnar bidrag som främjar vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar med funktionshinder. Alla former av funktionshinder kan komma i fråga för bidrag.

Bidragsgivningen till enskilda personer domineras av bidrag till rekreations- och rehabiliteringsresor. Ekonomisk hjälp kan också ges för anskaffning av utrustning och hjälpmedel.

Organisationer som riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan få stöd. I första hand till rekreations- och lägervistelser.

Stöd till forskning och utvecklingsarbete för projekt som ger ökade kunskaper kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Projekt med tillämpad inriktning välkomnas.

Läs mer på stiftelsens webbplats