Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering (SVCR)

Stiftelsen tar emot ansökningar om bidrag till viss verksamhet bland personer med rörelsenedsättning, dövhet, hörsel- och synnedsättning. Bidrag ges för bland annat hjälpmedel, aktiv fritid, studier och utbildningar.