Stiftelsen Tysta Skolan

Stiftelsen stödjer habiliterande och rehabiliterande verksamhet för personer som är döva eller har hörselnedsättning.

Bidrag kan sökas för utgifter i samband med utbildning, studieresor, kurser, läger, skolresor med mera. Även för aktiviteter anordnade av föreningar, organisationer eller motsvarande, för viss teknisk utrustning samt projekt inom döv- och hörselområdet.

Läs mer på Tysta skolans webbplats