Synskadades stiftelse

Stiftelsen riktar sig till personer med synnedsättning och blindhet.

Bidrag kan sökas till verksamhet för barn och ungdom, utbildning, rehabilitering, rese- och rekreationsverksamhet, lägerverksamhet, uppsökande verksamhet, litteratur i punktskrift med mera.

Läs mer på stiftelsens webbplats om vem som kan söka, och hur du söker bidrag.