Synskadades stiftelse

Stiftelsen riktar sig till personer med synnedsättning och blindhet.

Stiftelsen kan ge bidrag till organisationer som utför verksamhet för synskadade. Det gäller inom områden som rehabilitering, rekreation, ledarhundsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, utbildning eller liknande. Även enskilda synskadade kan få bidrag.