Treklöverstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att hjälpa behövande barn och ungdomar upp till 18 år med funktionsnedsättning.

Du kan söka för bidrag för att förbättra tillvaron för enskild person under 18 år med funktionsnedsättning. Eller för att finansiera del av läger som arrangeras för ungdomar med funktionsnedsättning. Särskilt i samband med scoutverksamhet eller friluftsliv i övrigt. Stiftelsen betalar inte ut bidrag för löner och arvoden eller omkostnader för personal och medhjälpare.

Du ansöker på treklöverstiftelsen.