Willefondens guldkant

Fonden är för barn och ungdomar som har en odiagnostiserad hjärnsjukdom som kan styrkas av ett läkarintyg. Fondens tanke är att det ska ge barnet och familjen glädje. Guldkanten kan i stort sett vara vad som helst.

Läs mer på Willefondens webbplats